BIEN (Basic Income Earth Network) Sverige grundades 2019. Organisationens ändamål är att informera den svenska befolkningen om basinkomst (BI), upprätthålla internationella kontakter, samt arbeta för att sätta BI på den politiska agendan.

BIEN Sverige fungerar som ett rådgivande organ för införande och utveckling av en praktiskt fungerande basinkomst på både ekonomiskt och socialt plan. Vi vill samla människor från olika delar av samhället och låta var och en förespråka de aspekter av basinkomst som de tycker är viktiga och på de sätt de själva vill. Vi uppmuntrar studier av olika modeller av BI och arbetar för att initiera pilotprojekt för att få empirisk kunskap om effekterna av BI här i Sverige.

BIEN Sverige vill även lyfta basinkomst som en universell mänsklig rättighet. Således stöttar vi initiativ som arbetar för basinkomst i andra länder och globalt.

BIEN Sveriges styrelse

Hannah ny
Hannah Lemoine, ordförande
Nashwan
Nashwan Ghazy, vice ordförande
erik
Erik Westholm, kassör
Ziya Sang
Ziya Sang, ledamot
Vladan
Vladan Lausevic, suppleant
david_profil
David Lindh, suppleant
gunilla_profil
Gunilla Weibull, suppleant

BIEN Internationellt

Basic Income European Network (BIEN) grundades 1986, men 2004 ändrades namnet till ”Basic Income Earth Network”, eftersom människor över hela världen anslutit. BIEN är ett internationellt nätverk som fungerar som en länk mellan individer och grupper som är intresserade av basinkomst och som främjar information och diskussion om ämnet över hela världen.

BIENs medlemmar inkluderar akademiker, studenter och socialpolitiska praktiker samt personer som är aktivt engagerade i politiska, sociala och religiösa organisationer. De varierar i fråga om bakgrund och politiska anknytningar lika mycket som i ålder och medborgarskap.

BIEN har som uppgift att till den breda allmänheten erbjuda upplysning om alternativa argument för, förslag till, och problem med basinkomst som idé, institution och allmänpolitisk praxis. För detta ändamål organiserar BIEN offentliga konferenser runt om i världen på årsbasis där empirisk forskning och nya idéer sprids och diskuteras. BIEN fungerar även som ett arkiv för publicerad forskning, inklusive kongressdokument, en akademisk blogg med balanserad debatt för och mot basinkomstförslag i olika sammanhang och former, och med hjälp av en oberoende akademisk tidskrift kopplad till BIEN - Basic Income Studies. 

BIEN står inte bakom någon specifik form av basinkomst utan uppmuntrar evidensbaserad forskning, pluralistisk debatt, och kritiskt engagemang kring basinkomst, relaterade idéer och utveckling av den allmänna politiken. Personer med anknytning till BIEN - inklusive anslutna organisationer - kan uttrycka särskilda åsikter om basinkomst, men de är inte åsikter från BIEN. BIENs uttryckliga uppgift är att förbli neutral gällande konkurrerande argument för och mot basinkomst och förhållandet mellan basinkomst och andra idéer och policyer.