Medlemsskap och Årsmöte 2021

Just nu pågår styrelsens arbete med att sammanfatta 2020 inför årsmötet och planera för aktiviteter, utbildningar och opinionsbildning under 2021, och vi hoppas att du vill fortsätta stödja föreningens arbete genom att förnya ditt medlemskap i BIEN Sverige (om du inte redan gjort det, tack till er som redan förnyat)! 
Medlemsavgiften för 2021 är minst 75 kronor enligt beslut på förra årsmötet, och det finns som vanligt möjlighet att betala en högre avgift om du kan och vill stötta föreningen ytterligare. Du förnyar ditt medlemskap genom att gå till biensverige.se/bli-medlem och följa instruktionerna där. OBSERVERA att även återkommande medlemmar måste fylla i formuläret på sidan. 
Om ni inte vill förnya medlemskapet kommer era uppgifter raderas ur våra system senast den 31 mars 2021. 

Årsmöte

BIEN Sveriges årsmöte 2021 kommer hållas söndagen den 21 mars mellan klockan 14.00 till 16.00. Vi kommer på grund av den fortsatta covid-situationen hålla mötet via Zoom, och länk till att delta kommer skickas ut ihop med årsmöteshandlingar en vecka tidigare, både via mail och här på hemsidan. 
Eventuella motioner ska vara inkomma senast en månad före mötet och skickas till hej@biensverige.se.
Rösträtt på mötet har de som betalt in årets medlemsavgift senast den 19 februari 2021.

Styrelsenomineringar

Om du vill nominera dig själv eller någon annan till styrelsen ber valberedningen om att nomineringar inkommer senast 19 februari. Nomineringar kan skickas in till hej@biensverige.se. 

Allt gott! 
Styrelsen Bien Sverige