Vid årsmötet den 26 april 2020 valdes en ny och större styrelse att fortsätta det påbörjade arbetet med att driva frågan om basinkomst i Sverige.

Den nya styrelsen består av:

  • Hannah Lemoine, ordförande
  • Johanna Hejnfeldt Thorén, vice ordförande
  • Lena Stark, kassör
  • Lili Johansson, ledamot
  • Gunilla Weibull, ledamot
  • Annika Lillemets, suppleant
  • Anders Axner, suppleant
  • David Lindh, suppleant
  • Helmut Brånalt, suppleant
  • Jan Jäger, suppleant

Den nya styrelsen är glada över förtroendet och ser fram emot ett år med mycket spännande på agendan.