Årsmöte 15 mars 2020 förklarades inte behörigt utlyst varför det ställdes in.

Medlemmar kallas och intresserade inbjudes därför till nytt utlyst årsmöte till 26 april 2020, kl 14:00 i AiFs lokal Humanistgatan 8c, Malmö, ingång från gaveln.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga via länken nedan. Notera att den kan vara föremål för uppdateringar intill någon dag före årsmötet.

Möjlighet att deltaga via Zoom, anmäl då Ert intresse senast dagen innan till info@biensverige.se

Klistra in länken nedan  i din webbläsare, ange mötes ID/Password 

https://zoom.us/j/94128562011?pwd=UEppc3pJUWdXWTBQNmRBUER4b29lQT09

Meeting ID:

941 2856 2011
Password: basinkomst

Rösträtt tillkommer medlem som inbetalt medlemsavgift minst 30 dagar före årsstämma. Röstning genom ombud är inte tillåtet. Motioner skall vara inkomna minst 4 veckor före stämma. Valbar till styrelseuppdrag och valberedning är röstberättigad medlem.

2020-04-04 

Styrelsen