BIEN Sveriges årsmöte 2022 kommer hållas söndagen den 27:e mars mellan klockan 14.00 till 16.00. Anmälan till årsmötet görs via detta formuläret senast den 19:e mars

Vi kommer för tillgänglighetens skull hålla mötet via Google Meet, och länk till att delta kommer skickas ut till anmälda medlemmar ihop med årsmöteshandlingar en vecka innan. 

Eventuella motioner eller förslag som ska behandlas på årsmötet ska inkomma senast den 27 februari. Rösträtt på mötet har de som betalt in årets medlemsavgift senast den 24 februari 2021.

Allt gott och varmt välkomna!