Årsmöte 2022

BIEN Sveriges årsmöte 2022 kommer hållas söndagen den 27:e mars mellan klockan 14.00 till 16.00. Anmälan till årsmötet görs via detta formuläret senast den 19:e mars.  Vi kommer för tillgänglighetens skull hålla mötet via Google Meet, och länk till att delta kommer skickas ut till anmälda medlemmar ihop med årsmöteshandlingar en vecka innan.  Eventuella motioner…

Läs mer >>>

Vill du vara en del av BIEN Sveriges styrelse?

2021 har varit ett tufft år för många och på många sätt, både i samhället i stort men även privat för flera av ledamöterna i styrelsen, vilket tyvärr har medfört ett lägre tempo i opinionsbildningen, mindre interaktion med medlemmar och mycket färre aktiviteter än önskat och planerat för föreningen.  Nu kraftsamlar vi dock för 2022…

Läs mer >>>

Fredagshäng med Basinkomstquiz

Fredagen den 28:e maj bjuder BIEN Sverige in till digitalt fredagshäng med quiz – givetvis på temat basinkomst. Hänget öppnar 19:30 och quizzet drar igång klockan 20. Därefter är det fritt fram att diskutera basinkomst både högt och lågt. Följ länken HÄR till Zoom-mötet – alla är välkomna!

Läs mer >>>

Vad är basinkomst?

Basinkomst innebär att alla garanteras en regelbunden inkomst som går att leva på utan krav på motprestation.

Basinkomst, även kallat medborgarlön, är inte ett färdigt förslag, utan det finns en rad olika modeller för hur ett system med basinkomst skulle kunna utformas, till exempel genom negativ inkomstskatt (omvänd inkomstskatt). Olika basinkomstmodeller har genom åren stöttats av inte mindre än nio ekonomipristagare till Nobels minne, samt fredspristagaren Desmomd Tutu och litteraturpristagaren Bertrand Russell.

Oavsett modell är den gemensamma definitionen av basinkomst att den ska:

  • garantera alla en inkomst som går att leva på
  • betalas ut till individer, inte till hushåll
  • betalas ut utan krav på motprestation
  • betalas ut regelbundet (månadsvis)
  • betalas ut i pengar, inte till exempel matkuponger